ВИТЯГИ З ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

III. Вимоги до рівня освіти вступників

 НПУ імені М. П. Драгоманова приймає на навчання осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, проведення співбесід у НПУ імені М. П. Драгоманова, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які здобули ступені бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (іншим напрямом підготовки) проводиться в такі строки:

     Етапи вступної компанії                     Форми навчання
     Денна       Заочна (дистанційна)     Вечірня
Початок прийому заяв та документів                            11 липня
Закінчення прийому заяв та документів:                            29 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

01 серпня

Терміни прийняття рішення Приймальної комісії щодо зарахування на навчання

не пізніше

03 серпня

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

Для здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання на основі повної загальної середньої освіти; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста денної, заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання; на базі ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) бакалавра магістра, спеціаліста,  денної, заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання, а також ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста денної, заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень чи ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші оригінали (копії) документів подаються вступником, якщо це викликано особливими Правилами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

VII. Організація і проведення конкурсу

Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу використовується середній бал додатку документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.

При цьому в залежності від рівня відповідності освітніх програм факультетом (інститутом) можуть встановлюватися додаткові вимоги до такої категорії осіб у частині виконання додаткового індивідуального навчального плану впродовж першого року навчання.

white_arrow.png

Адреса


01601 м. Київ
вул. Пирогова 9, каб. 133

white_arrow.png

Телефони

Телефони Приймальної комісії:
(044) 239-30-17
(044) 235-82-36

white_info.png

Режим роботи

Приймальна комісія працює: 
Понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00 обідня перерва

white_tick.png

НПУ у соціальних мережах