I.Загальні положення

Loading ...

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освiти

Loading ...

III.Джерела фiнансування здобуття вищої освiти

Loading ...

IV.Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

Loading ...

V.Строки прийому заяв та документiв, конкурсного вiдбору та зарахування на навчання

Loading ...

VI.Порядок прийому заяв та документiв для участi у конкурсному відборі

Loading ...

VII. Конкурсний вiдбiр, його органiзацiя та проведення

Loading ...

VIII. Спецiальнi умови участi в конкурсному вiдборi на здобуття вищої освiти

Loading ...

IХ.Рейтинговi списки вступникiв та рекомендацii до зарахування

Loading ...

X. Реалiзацiя права вступникiв на обрання мiсця навчання

Loading ...

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

Loading ...

XII. Переведення на вакантнi мiсця державного (регiонального) замовлення осiб, якi зарахованi на навчання за кошти фiзичних, юридичних осiб на основi повної загальної середньої освiти

Loading ...

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цiльового пiльгового державного кредиту

Loading ...

XIV.Особливостi прийому на навчання до НПУ iменi М.П. Драгоманова iноземцiв та осiб без громадянства

Loading ...

XV. Забезпечення вiдкритостi та прозоростi при проведеннi прийому до закладiв вищоi освiти

Loading ...

white_arrow.png

Адреса


01601 м. Київ
вул. Пирогова 9, каб. 133

white_arrow.png

Телефони

Телефони Приймальної комісії:
(044) 239-30-17
(044) 235-82-36

white_info.png

Режим роботи

Приймальна комісія працює: 
Понеділок-п'ятниця з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00 обідня перерва

white_tick.png

НПУ у соціальних мережах